เลือกโครงการในแบบของคุณ

Nirvana DEFINE Srinakarin-Rama9

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
C37
230.00 ตร.ม./21.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 9,990,000 ฿
 • One Price 8,990,000.00 ฿
 • จอง 5,000.00 ฿
C57
230.00 ตร.ม./23.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 9,990,000 ฿
 • One Price 8,990,000.00 ฿
 • จอง 5,000.00 ฿
C74
230.00 ตร.ม./21.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 9,990,000 ฿
 • One Price 8,990,000.00 ฿
 • จอง 5,000.00 ฿

Nirvana BEYOND Rama2

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
Reach-94
289.00 ตร.ม./80.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,050,000 ฿
 • Limited Offers 19,900,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
Reach-95
289.00 ตร.ม./80.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,050,000 ฿
 • Limited Offers 19,900,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
PRIDE-4
550.00 ตร.ม./89.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 40,490,000 ฿
 • Limited Offers 32,900,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿

Nirvana BEYOND Rama9-Krungthep Kreetha

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SPACE-41
300.00 ตร.ม./69.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 28,900,000 ฿
 • Limited Offers 22,900,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
MIND-83
370.00 ตร.ม./98.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 40,400,000 ฿
 • Limited Offers 32,600,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
LUXE-84
470.00 ตร.ม./107.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 46,300,000 ฿
 • Limited Offers 36,400,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿

Nirvana BEYOND Bangna – Att U Park

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SPACE-21
300.00 ตร.ม./54.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,500,000 ฿
 • Online Price 23,300,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
MIND-4
370.00 ตร.ม./88.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 34,900,000 ฿
 • Online Price 34,700,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
LUXE-14
470.00 ตร.ม./80.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 38,900,000 ฿
 • Online Price 38,700,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿

Nirvana BEYOND Srinakarin

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
LIVE-1
357.00 ตร.ม./62.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 32,800,000 ฿
 • Online Price 31,800,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
NICHE-32
317.00 ตร.ม./54.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 36,500,000 ฿
 • Online Price 35,500,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿

Nirvana BEYOND Udon Thani

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
JUST-34
240.00 ตร.ม./56.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 19,900,000 ฿
 • Online Price 19,400,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
SPACE-39
300.00 ตร.ม./58.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 26,163,000 ฿
 • Online Price 24,163,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
MIND-23
370.00 ตร.ม./62.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 30,844,000 ฿
 • Online Price 28,844,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿

Nirvana BEYOND Kaset Nawamin

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
JUST-10
240.00 ตร.ม./60.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 32,600,000 ฿
 • Online Price 26,900,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿

Nirvana ICON Pinklao

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
REACH-17
289.00 ตร.ม./100.70 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 19,200,000 ฿
 • Online Price 18,700,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
REACH-23
289.00 ตร.ม./100.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 35,390,000 ฿
 • Online Price 34,390,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
SANE-26
232.00 ตร.ม./142.70 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 39,870,000 ฿
 • Online Price 38,870,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿

Nirvana @WORK Ramintra

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
B29
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 17,200,000 ฿
 • Special Price 13,990,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
B30
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 17,200,000 ฿
 • Special Price 13,990,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
B28
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 17,200,000 ฿
 • Special Price 13,990,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿

Nirvana @WORK Ladprao-Kaset Nawamin

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
B10
363.00 ตร.ม./26.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 17,200,000 ฿
 • Special Price 13,990,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
B34
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 16,890,000 ฿
 • Special Price 13,990,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
B44
363.00 ตร.ม./39.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 21,930,000 ฿
 • Special Price 17,800,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿

The MOST Itsaraphap

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
N401
23.24 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,200,000 ฿
 • Online Price 2,960,000.00 ฿
 • จอง 5,000.00 ฿
S401
28.42 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,870,000 ฿
 • Online Price 3,590,000.00 ฿
 • จอง 5,000.00 ฿
S410
28.94 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 4,330,000 ฿
 • Online Price 4,020,000.00 ฿
 • จอง 5,000.00 ฿