เลือกโครงการในแบบของคุณ

Nirvana DEFINE Srinakarin-Rama9

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SOLD OUT
D31
190.00 ตร.ม./21.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 8,900,000 ฿
 • Online Price 8,050,000.00 ฿
 • จอง 5,000.00 ฿
C44
230.00 ตร.ม./26.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 11,500,000 ฿
 • Online Price 10,650,000.00 ฿
 • จอง 5,000.00 ฿
C34
230.00 ตร.ม./36.70 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 12,900,000 ฿
 • Online Price 12,050,000.00 ฿
 • จอง 5,000.00 ฿

Nirvana BEYOND Rama2

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SOLD OUT
REACH-106
289.00 ตร.ม./73.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 22,990,000 ฿
 • Online Price 21,990,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
LIVE-50
357.00 ตร.ม./61.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 25,570,000 ฿
 • Online Price 24,570,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
PRIDE-4
550.00 ตร.ม./89.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 42,620,000 ฿
 • Online Price 38,620,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿

Nirvana BEYOND Srinakarin

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
LIVE-1
357.00 ตร.ม./62.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 32,800,000 ฿
 • Online Price 31,800,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
NICHE-32
317.00 ตร.ม./54.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 36,500,000 ฿
 • Online Price 35,500,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿

Nirvana BEYOND Udon Thani

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
JUST-34
240.00 ตร.ม./56.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 19,900,000 ฿
 • Online Price 19,400,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
SPACE-39
300.00 ตร.ม./58.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 26,163,000 ฿
 • Online Price 24,163,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
MIND-23
370.00 ตร.ม./62.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 30,844,000 ฿
 • Online Price 28,844,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿

Nirvana BEYOND Rama9-Krungthep Kreetha

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SPACE-52
300.00 ตร.ม./68.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 28,500,000 ฿
 • Online Price 28,000,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
MIND-81
370.00 ตร.ม./98.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 40,400,000 ฿
 • Online Price 39,400,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
LUXE-82
470.00 ตร.ม./107.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 46,300,000 ฿
 • Online Price 45,300,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿

Nirvana BEYOND Kaset Nawamin

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
JUST-10
240.00 ตร.ม./60.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 32,600,000 ฿
 • Online Price 31,100,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿

Nirvana ICON Pinklao

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
REACH-18
289.00 ตร.ม./130.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 21,560,000 ฿
 • Online Price 21,060,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
REACH-23
289.00 ตร.ม./100.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 35,390,000 ฿
 • Online Price 34,390,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
SANE-26
232.00 ตร.ม./142.70 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 39,870,000 ฿
 • Online Price 38,870,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿

Nirvana @WORK Ramintra

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
B30
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,440,000 ฿
 • Online Price 17,440,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
A21
452.00 ตร.ม./36.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 25,740,000 ฿
 • Online Price 24,240,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
A32
452.00 ตร.ม./39.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 27,740,000 ฿
 • Online Price 26,240,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿

Nirvana @WORK Ladprao-Kaset Nawamin

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
B10
363.00 ตร.ม./26.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 19,120,000 ฿
 • Online Price 18,620,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
B44
363.00 ตร.ม./39.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 24,360,000 ฿
 • Online Price 23,860,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿
S8
517.00 ตร.ม./64.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 39,630,000 ฿
 • Online Price 38,630,000.00 ฿
 • จอง 10,000.00 ฿

The MOST Itsaraphap

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
N401
23.24 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,200,000 ฿
 • Online Price 2,790,000.00 ฿
 • จอง 5,000.00 ฿
S401
28.42 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,870,000 ฿
 • Online Price 3,480,000.00 ฿
 • จอง 5,000.00 ฿
S410
28.94 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 4,330,000 ฿
 • Online Price 3,900,000.00 ฿
 • จอง 5,000.00 ฿