เลือกโครงการในแบบคุณ

Nirvana DEFINE Srinakarin-Rama9

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
D51
190.00 ตร.ม./20.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 8,900,000 บาท
 • Best Deal Price 7,500,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
C49
230.00 ตร.ม./33.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 11,900,000 บาท
 • Best Deal Price 10,500,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
B114
285.00 ตร.ม./30.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 13,650,000 บาท
 • Best Deal Price 13,200,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Rama9-Krungthep Kreetha

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SPACE-52
300.00 ตร.ม./68.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 28,500,000 บาท
 • Best Deal Price 22,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
MIND-42
370.00 ตร.ม./88.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 38,600,000 บาท
 • Best Deal Price 29,400,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
LUXE-84
470.00 ตร.ม./107.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 46,300,000 บาท
 • Best Deal Price 36,300,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Rama2

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SANE-87
232.00 ตร.ม./70.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 19,640,000 บาท
 • Best Deal Price 18,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
REACH-94
289.00 ตร.ม./80.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,050,000 บาท
 • Best Deal Price 20,400,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
SOLD
LIVE-49
357.00 ตร.ม./61.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 24,290,000 บาท
 • Best Deal Price 21,500,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Udon Thani

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
JUST-34
240.00 ตร.ม./56.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 19,900,000 บาท
 • Best Deal Price 17,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
SPACE-39
300.00 ตร.ม./58.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 26,163,000 บาท
 • Best Deal Price 24,700,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
MIND-23
370.00 ตร.ม./62.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 30,844,000 บาท
 • Best Deal Price 29,100,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana @WORK Ramintra

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
B29
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 17,200,000 บาท
 • Best Deal Price 14,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
SOLD
B30
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 17,200,000 บาท
 • Best Deal Price 14,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
A21
452.00 ตร.ม./36.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 25,740,000 บาท
 • Best Deal Price 23,100,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana @WORK Ladprao-Kaset Nawamin

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SOLD
B10
363.00 ตร.ม./26.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 17,200,000 บาท
 • Best Deal Price 14,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
B15
363.00 ตร.ม./26.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 17,060,000 บาท
 • Best Deal Price 14,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
S5
517.00 ตร.ม./64.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 39,220,000 บาท
 • Best Deal Price 33,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana ICON Pinklao

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
REACH-18
289.00 ตร.ม./130.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 21,560,000 บาท
 • Best Deal Price 19,500,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
REACH-23
289.00 ตร.ม./100.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 35,390,000 บาท
 • Best Deal Price 30,700,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
SANE-26
232.00 ตร.ม./142.70 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 39,870,000 บาท
 • Best Deal Price 34,500,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Srinakarin

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
LIVE-1
357.00 ตร.ม./62.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 32,800,000 บาท
 • Best Deal Price 29,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
NICHE-32
317.00 ตร.ม./54.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 36,500,000 บาท
 • Best Deal Price 32,000,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Kaset Nawamin

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
JUST-10
240.00 ตร.ม./60.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 32,600,000 บาท
 • Best Deal Price 28,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Bangna – Att U Park

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SPACE-21
300.00 ตร.ม./54.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,500,000 บาท
 • Online Price 23,250,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
MIND-25
370.00 ตร.ม./63.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 28,400,000 บาท
 • Online Price 28,250,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
LUXE-6
470.00 ตร.ม./94.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 40,200,000 บาท
 • Online Price 40,050,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana ELEMENT Bangna

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
GABLE172-44
172.00 ตร.ม./51.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 10,090,000 บาท
 • Online Price 8,990,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
GABLE306-26
306.00 ตร.ม./73.70 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 15,820,000 บาท
 • Online Price 15,770,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
GABLE406-16
406.00 ตร.ม./106.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 22,110,000 บาท
 • Online Price 22,060,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

The MOST Itsaraphap

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
N401
23.24 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,200,000 บาท
 • Online Price 2,960,000.00 บาท
 • จอง 5,000.00 บาท
S401
28.42 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,870,000 บาท
 • Online Price 3,590,000.00 บาท
 • จอง 5,000.00 บาท
S410
28.94 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 4,330,000 บาท
 • Online Price 4,020,000.00 บาท
 • จอง 5,000.00 บาท