เลือกโครงการในแบบคุณ

Nirvana ELEMENT Bangna

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
GABLE172-43
172.00 ตร.ม./50.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 10,070,000 บาท
 • Online Price 9,390,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
GABLE172-31
172.00 ตร.ม./62.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 11,530,000 บาท
 • Online Price 10,390,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
GABLE235-12
235.00 ตร.ม./65.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 13,200,000 บาท
 • Online Price 11,590,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Rama9-Krungthep Kreetha

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SPACE39
300.00 ตร.ม./69.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 28,500,000 บาท
 • Online Price 22,500,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
MIND42
370.00 ตร.ม./88.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 38,600,000 บาท
 • Online Price 29,500,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
LUXE84
470.00 ตร.ม./107.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 46,300,000 บาท
 • Online Price 36,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana DEFINE Srinakarin-Rama9

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
C74
190.00 ตร.ม./21.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 9,990,000 บาท
 • Online Price 9,400,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
C79
190.00 ตร.ม./21.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 9,990,000 บาท
 • Online Price 9,400,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
C44
190.00 ตร.ม./26.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 11,500,000 บาท
 • Online Price 10,400,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana @WORK Ladprao-Kaset Nawamin

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
B25
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,760,000 บาท
 • Online Price 14,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
B27
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,760,000 บาท
 • Online Price 14,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
B28
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,760,000 บาท
 • Online Price 14,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Bangna – Att U Park

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SPACE-22
300.00 ตร.ม./54.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,550,000 บาท
 • Online Price 18,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
MIND-25
370.00 ตร.ม./63.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 25,200,000 บาท
 • Online Price 22,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
LUXE-11
470.00 ตร.ม./84.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 35,500,000 บาท
 • Online Price 31,500,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Rama2

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
REACH-94
289.00 ตร.ม./80.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,050,000 บาท
 • Online Price 18,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
SANE 93
232.00 ตร.ม./80.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 25,580,000 บาท
 • Online Price 21,500,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
MOST-47
418.00 ตร.ม./88.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 33,680,000 บาท
 • Online Price 26,500,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana ICON Pinklao

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
ICON Pinklao SANE-39
232.00 ตร.ม./102.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,980,000 บาท
 • Online Price 16,220,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
ICON Pinklao INSPIRATION-36
294.80 ตร.ม./100.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,330,000 บาท
 • Online Price 15,560,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
ICON Pinklao REACE-18
289.00 ตร.ม./130.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,780,000 บาท
 • Online Price 21,090,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana @WORK Ramintra

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
Nirvana @WORK Ramintra A1
452.00 ตร.ม./47.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 35,900,000 บาท
 • Online Price 31,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

The MOST Itsaraphap

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
N208
23.36 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,120,000 บาท
 • Online Price 2,820,000.00 บาท
 • จอง 5,000.00 บาท
N206
23.36 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,120,000 บาท
 • Online Price 2,820,000.00 บาท
 • จอง 5,000.00 บาท
N401
23.62 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,200,000 บาท
 • Online Price 2,900,000.00 บาท
 • จอง 5,000.00 บาท