ข้อเสนอพิเศษ

ดูข้อเสนออื่นๆ

เลือกโครงการในแบบคุณ

Nirvana DEFINE Srinakarin-Rama9

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SOLD
C74
230.00 ตร.ม./21.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 9,990,000 บาท
 • Online Price 8,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
B120
285.00 ตร.ม./30.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 13,650,000 บาท
 • Online Price 12,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
C44
230.00 ตร.ม./26.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 11,500,000 บาท
 • Online Price 9,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Rama9-Krungthep Kreetha

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SPACE39
300.00 ตร.ม./69.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 28,500,000 บาท
 • Online Price 23,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
MIND42
370.00 ตร.ม./88.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 38,600,000 บาท
 • Online Price 29,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
LUXE84
470.00 ตร.ม./107.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 46,300,000 บาท
 • Online Price 36,500,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Bangna – Att U Park

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SPACE-22
300.00 ตร.ม./54.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,550,000 บาท
 • Online Price 19,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
LUXE-12
470.00 ตร.ม./83.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 35,800,000 บาท
 • Online Price 32,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
SOLD
MIND-20
370.00 ตร.ม./54.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 25,200,000 บาท
 • Online Price 23,500,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Rama2

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SANE-86
232.00 ตร.ม./70.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 19,640,000 บาท
 • Online Price 16,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
MOST-47
418.00 ตร.ม./88.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 33,680,000 บาท
 • Online Price 28,680,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
PRIDE-33
550.00 ตร.ม./126.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 54,690,000 บาท
 • Online Price 43,500,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท

Nirvana ICON Pinklao

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
REACH-23
289.00 ตร.ม./100.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 31,950,000 บาท
 • Online Price 25,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
SANE-26
232.00 ตร.ม./142.70 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 35,970,000 บาท
 • Online Price 29,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
QUEST-24
365.00 ตร.ม./179.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 39,120,000 บาท
 • Online Price 32,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana @WORK Ladprao-Kaset Nawamin

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
B25
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,760,000 บาท
 • Online Price 17,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
B27
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,760,000 บาท
 • Online Price 17,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
B21
363.00 ตร.ม./27.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 19,670,000 บาท
 • Online Price 18,600,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana @WORK Ramintra

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
A1
452.00 ตร.ม./47.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 35,900,000 บาท
 • Online Price 33,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
A21
452.00 ตร.ม./36.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 25,740,000 บาท
 • Online Price 24,500,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

The MOST Itsaraphap

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
N314
29.24 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 4,590,000 บาท
 • Online Price 3,790,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท
SOLD
N217
29.24 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 4,200,000 บาท
 • Online Price 3,790,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท
SOLD
N312A
29.24 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 4,390,000 บาท
 • Online Price 3,790,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท