เลือกโครงการในแบบคุณ

Nirvana BEYOND Rama9-Krungthep Kreetha

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
BEYOND Rama9-KK SPACE39
300.00 ตร.ม./69.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 28,500,000 บาท
 • Online Price 22,120,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
BEYOND Rama9-KK MIND42
370.00 ตร.ม./88.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 38,600,000 บาท
 • Online Price 28,890,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
BEYOND Rama9-KK LUXE84
470.00 ตร.ม./107.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 46,300,000 บาท
 • Online Price 36,660,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Bangna – Att U Park

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
BEYOND Bangna SPACE-22
300.00 ตร.ม./54.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,550,000 บาท
 • Online Price 18,370,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
BEYOND Bangna MIND-25
370.00 ตร.ม./63.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 25,200,000 บาท
 • Online Price 22,530,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
BEYOND Bangna LUXE-11
470.00 ตร.ม./84.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 35,500,000 บาท
 • Online Price 30,960,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Rama2

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
BEYOND Rama2 SANE 93
232.00 ตร.ม./80.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 25,580,000 บาท
 • Online Price 20,890,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
BEYOND-rama 2 MOST-47
418.00 ตร.ม./88.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 33,680,000 บาท
 • Online Price 26,070,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
REACH-94
289.00 ตร.ม./80.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,050,000 บาท
 • Online Price 18,690,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana ELEMENT Bangna

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
ELEMENT Bangna GABLE172-42
172.00 ตร.ม./50.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 10,340,000 บาท
 • Online Price 9,480,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
ELEMENT Bangna GABLE172-43
172.00 ตร.ม./50.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 10,070,000 บาท
 • Online Price 9,210,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
ELEMENT Bangna GABLE406-33
406.00 ตร.ม./92.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 20,460,000 บาท
 • Online Price 17,720,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana ICON Pinklao

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
ICON Pinklao SANE-39
232.00 ตร.ม./102.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,980,000 บาท
 • Online Price 16,220,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
ICON Pinklao INSPIRATION-36
294.80 ตร.ม./100.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,330,000 บาท
 • Online Price 15,560,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
ICON Pinklao REACE-18
289.00 ตร.ม./130.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,780,000 บาท
 • Online Price 21,090,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana DEFINE Srinakarin-Rama9

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
DEFINE Srinakarin-Rama9 C37
190.00 ตร.ม./21.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 9,990,000 บาท
 • Online Price 9,120,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
DEFINE Srinakarin-Rama9 C44
190.00 ตร.ม./26.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 11,500,000 บาท
 • Online Price 9,640,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
DEFINE Srinakarin-Rama9 C50
190.00 ตร.ม./39.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 13,250,000 บาท
 • Online Price 11,420,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana @WORK Ramintra

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
Nirvana @WORK Ramintra A1
452.00 ตร.ม./47.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 35,900,000 บาท
 • Online Price 31,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana @WORK Ladprao-Kaset Nawamin

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
@WORK Ladprao-Kaset Nawamin B17
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,950,000 บาท
 • Online Price 15,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
@WORK Ladprao-Kaset Nawamin B44
363.00 ตร.ม./39.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 21,930,000 บาท
 • Online Price 19,650,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท
@WORK Ladprao-Kaset Nawamin A1
452.00 ตร.ม./40.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 32,800,000 บาท
 • Online Price 28,220,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

The MOST Itsaraphap

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
The MOST Itsaraphap N208
23.36 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,120,000 บาท
 • Online Price 2,770,000.00 บาท
 • จอง 5,000.00 บาท
The MOST Itsaraphap S301
28.69 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,790,000 บาท
 • Online Price 3,360,000.00 บาท
 • จอง 5,000.00 บาท
The MOST Itsaraphap S205
51.78 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 6,690,000 บาท
 • Online Price 5,940,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท