โครงการที่ร่วมโปรโมชั่น

Nirvana BEYOND Rama9-Krungthep Kreetha

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SOLD OUT
SPACE-52
300.00 ตร.ม./68.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 28,500,000 บาท
 • Online Price 21,900,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท
SOLD OUT
SPACE-53
300.00 ตร.ม./69.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 28,800,000 บาท
 • Online Price 21,900,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท
MIND-83
370.00 ตร.ม./98.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 40,400,000 บาท
 • Online Price 29,500,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท
LUXE-84
470.00 ตร.ม./107.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 46,300,000 บาท
 • Online Price 35,900,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท