โครงการที่ร่วมโปรโมชั่น

Nirvana Super Deal 2021

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
BEYOND-rama 2 MOST-47
418.00 ตร.ม./88.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 33,680,000 บาท
 • Super Price 25.xx ล้าน บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
BEYOND Bangna MIND-25
370.00 ตร.ม./91.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 25,200,000 บาท
 • Super Price 22.xx ล้าน บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
BEYOND Rama9-KK MIND42
370.00 ตร.ม./88.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 38,600,000 บาท
 • Super Price 28.xx ล้าน บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
BEYOND Rama9-KK LUXE84
470.00 ตร.ม./107.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 46,300,000 บาท
 • Super Price 36.xx ล้าน บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
ICON Pinklao INSPIRATION-36
294.80 ตร.ม./100.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,330,000 บาท
 • Super Price 15.xx ล้าน บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
ICON Pinklao SANE-39
232.00 ตร.ม./102.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,980,000 บาท
 • Super Price 15.xx ล้าน บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
ICON Pinklao REACE-18
289.00 ตร.ม./130.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,780,000 บาท
 • Super Price 20.xx ล้าน บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
DEFINE Srinakarin-Rama9 C37
190.00 ตร.ม./21.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 9,990,000 บาท
 • Super Price 8.xx ล้าน บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
DEFINE Srinakarin-Rama9 C44
190.00 ตร.ม./26.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 11,500,000 บาท
 • Super Price 9.xx ล้าน บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
DEFINE Srinakarin-Rama9 C50
190.00 ตร.ม./39.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 13,250,000 บาท
 • Super Price 11.xx ล้าน บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
ELEMENT Bangna GABLE172-42
172.00 ตร.ม./50.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 10,340,000 บาท
 • Super Price 9.xx ล้าน บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
ELEMENT Bangna GABLE172-43
172.00 ตร.ม./50.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 10,070,000 บาท
 • Super Price 9.xx ล้าน บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
ELEMENT Bangna GABLE406-33
406.00 ตร.ม./92.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 20,460,000 บาท
 • Super Price 17.xx ล้าน บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
BEYOND Rama9-KK SPACE39
300.00 ตร.ม./68.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 28,500,000 บาท
 • Super Price 21.xx ล้าน บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
@WORK Ladprao-Kaset Nawamin B17
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,950,000 บาท
 • Super Price 13.xx ล้าน บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
@WORK Ladprao-Kaset Nawamin B24
363.00 ตร.ม./38.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 24,060,000 บาท
 • Super Price 19.xx ล้าน บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
Nirvana @WORK Ramintra A1
452.00 ตร.ม./47.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 35,900,000 บาท
 • Super Price 31.xx ล้าน บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
BEYOND Rama2 SANE 93
232.00 ตร.ม./80.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 25,580,000 บาท
 • Super Price 20.xx ล้าน บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
SOLD
The MOST Itsaraphap N301
23.62 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 2,990,000 บาท
 • Super Price 2.xx ล้าน บาท
 • จอง 5,000.00 บาท
The MOST Itsaraphap S301
28.69 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,790,000 บาท
 • Super Price 3.xx ล้าน บาท
 • จอง 5,000.00 บาท
The MOST Itsaraphap S205
51.78 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 6,690,000 บาท
 • Super Price 5.xx ล้าน บาท
 • จอง 10,000.00 บาท
BEYOND Bangna LUXE-11
470.00 ตร.ม./84.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 35,500,000 บาท
 • Super Price 30.xx ล้าน บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
BEYOND Bangna SPACE-22
300.00 ตร.ม./54.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,550,000 บาท
 • Super Price 18.xx ล้าน บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
BEYOND-rama 2 NORDIC 242-73
242.00 ตร.ม./62.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 17,310,000 บาท
 • Super Price 14.xx ล้าน บาท
 • จอง 100,000.00 บาท