เลือกโครงการในแบบคุณ

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SOLD
C74
230.00 ตร.ม./21.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 9,990,000 บาท
 • Online Price 8,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
B114
285.00 ตร.ม./30.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 13,650,000 บาท
 • Online Price 11,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

350.00 ตร.ม./31.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 16,900,000 บาท
 • Online Price 14,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

ดูโครงการนี้ทั้งหมด

300.00 ตร.ม./69.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 28,900,000 บาท
 • Online Price 23,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

370.00 ตร.ม./98.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 38,600,000 บาท
 • Online Price 29,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

470.00 ตร.ม./107.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 46,300,000 บาท
 • Online Price 36,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

ดูโครงการนี้ทั้งหมด

300.00 ตร.ม./54.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 21,100,000 บาท
 • Online Price 19,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

317.00 ตร.ม./58.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 21,200,000 บาท
 • Online Price 20,500,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

470.00 ตร.ม./83.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 35,800,000 บาท
 • Online Price 32,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SOLD
SANE-86
232.00 ตร.ม./70.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 19,640,000 บาท
 • Online Price 16,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
REACH-94
289.00 ตร.ม./80.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,410,000 บาท
 • Online Price 18,500,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
SOLD

418.00 ตร.ม./110.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 33,680,000 บาท
 • Online Price 28,680,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท

ดูโครงการนี้ทั้งหมด

294.80 ตร.ม./100.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,330,000 บาท
 • Online Price 16,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

289.00 ตร.ม./130.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,780,000 บาท
 • Online Price 22,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

232.00 ตร.ม./102.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,980,000 บาท
 • Online Price 17,500,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

ดูโครงการนี้ทั้งหมด

172.00 ตร.ม./57.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 11,420,000 บาท
 • Online Price 9,590,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
GABLE172-43
172.00 ตร.ม./60.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 11,900,000 บาท
 • Online Price 9,990,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
SOLD

235.00 ตร.ม./67.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 13,440,000 บาท
 • Online Price 11,990,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SOLD

363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,760,000 บาท
 • Online Price 17,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
SOLD

363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,950,000 บาท
 • Online Price 18,100,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
SOLD

452.00 ตร.ม./40.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 27,150,000 บาท
 • Online Price 26,000,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

ดูโครงการนี้ทั้งหมด

452.00 ตร.ม./36.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 25,740,000 บาท
 • Online Price 24,500,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
The MOST Itsaraphap N206
23.36 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,120,000 บาท
 • Online Price 3,090,000.00 บาท
 • จอง 5,000.00 บาท
N504
23.36 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,440,000 บาท
 • Online Price 3,410,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท
SOLD
S301
28.69 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,790,000 บาท
 • Online Price 3,770,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท