ยูนิตที่ร่วมโปรโมชั่น

LIVE-2
357.00 ตร.ม./88.80 ตร.ว.
  • ราคาปกติ 45,270,000 บาท
  • Online Price 36,690,000.00 บาท
  • จอง 100,000.00 บาท
KEEN57
311.00 ตร.ม./50.70 ตร.ว.
  • ราคาปกติ 21,950,000 บาท
  • Online Price 18,890,000.00 บาท
  • จอง 100,000.00 บาท
REACH-96
289.00 ตร.ม./80.40 ตร.ว.
  • ราคาปกติ 25,390,000 บาท
  • Online Price 20,390,000.00 บาท
  • จอง 10,000.00 บาท

ที่ตั้งโครงการ

วีดีโอ