ยูนิตที่ร่วมโปรโมชั่น

MIND-81
370.00 ตร.ม./83.70 ตร.ว.
  • ราคาปกติ 37,700,000 บาท
  • Online Price 36,590,000.00 บาท
  • จอง 100,000.00 บาท

370.00 ตร.ม./90.20 ตร.ว.
  • ราคาปกติ 39,570,000 บาท
  • Online Price 38,490,000.00 บาท
  • จอง 100,000.00 บาท
LUXE-88
470.00 ตร.ม./108.80 ตร.ว.
  • ราคาปกติ 41,500,000 บาท
  • Online Price 37,490,000.00 บาท
  • จอง 100,000.00 บาท

ที่ตั้งโครงการ

วีดีโอ