ยูนิตที่ร่วมโปรโมชั่น

MIND-25
370.00 ตร.ม./63.90 ตร.ว.
  • ราคาปกติ 25,200,000 บาท
  • Online Price 23,900,000.00 บาท
  • จอง 100,000.00 บาท

470.00 ตร.ม./95.50 ตร.ว.
  • ราคาปกติ 36,000,000 บาท
  • Online Price 34,900,000.00 บาท
  • จอง 100,000.00 บาท

470.00 ตร.ม./112.50 ตร.ว.
  • ราคาปกติ 43,200,000 บาท
  • Online Price 39,900,000.00 บาท
  • จอง 100,000.00 บาท

ที่ตั้งโครงการ

วีดีโอ