ยูนิตที่ร่วมโปรโมชั่น

The MOST Itsaraphap N206
23.36 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
  • ราคาปกติ 3,120,000 บาท
  • Online Price 3,090,000.00 บาท
  • จอง 5,000.00 บาท
N504
23.36 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
  • ราคาปกติ 3,440,000 บาท
  • Online Price 3,410,000.00 บาท
  • จอง 10,000.00 บาท
N312A
29.24 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
  • ราคาปกติ 4,390,000 บาท
  • Online Price 4,290,000.00 บาท
  • จอง 10,000.00 บาท

แผงผังโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

วีดีโอ