เลือกโครงการในแบบคุณ

Nirvana DEFINE Srinakarin-Rama9

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
DEFINE350-130
350.00 ตร.ม./31.40 ตร.ว.
  • ราคาปกติ 18,430,000 บาท
  • Online Price 16,650,000.00 บาท
  • จอง 50,000.00 บาท
DEFINE350 - 141
350.00 ตร.ม./31.40 ตร.ว.
  • ราคาปกติ 18,430,000 บาท
  • Online Price 16,650,000.00 บาท
  • จอง 50,000.00 บาท
DEFINE230-162
230.00 ตร.ม./21.60 ตร.ว.
  • ราคาปกติ 11,490,000 บาท
  • Online Price 9,990,000.00 บาท
  • จอง 50,000.00 บาท