เลือกโครงการในแบบคุณ

Nirvana DEFINE Srinakarin-Rama9

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
DEFINE350-130
350.00 ตร.ม./31.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,430,000 บาท
 • Online Price 16,650,000.00 บาท
 • จอง 15,000.00 บาท
A141
350.00 ตร.ม./31.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,430,000 บาท
 • Online Price 16,650,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
DEFINE230-162
230.00 ตร.ม./21.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 11,490,000 บาท
 • Online Price 9,990,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Rama9-Krungthep Kreetha

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SPACE-41
300.00 ตร.ม./69.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 26,510,000 บาท
 • Online Price 24,390,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
LUXE-87
470.00 ตร.ม./115.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 42,500,000 บาท
 • Online Price 40,700,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
MIND-82
370.00 ตร.ม./98.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 39,570,000 บาท
 • Online Price 36,600,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Bangna – Att U Park

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SPACE-16
300.00 ตร.ม./64.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,900,000 บาท
 • Online Price 21,490,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
MIND-25
370.00 ตร.ม./63.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 25,200,000 บาท
 • Online Price 24,380,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Rama2

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
LIVE-2
357.00 ตร.ม./88.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 45,270,000 บาท
 • Online Price 36,690,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
KEEN57
311.00 ตร.ม./50.70 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 21,950,000 บาท
 • Online Price 18,890,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
REACH-96
289.00 ตร.ม./80.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 25,390,000 บาท
 • Online Price 20,390,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท

Nirvana ICON Pinklao

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SANE-26
232.00 ตร.ม./142.70 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 35,970,000 บาท
 • Online Price 30,550,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
REACH-19
289.00 ตร.ม./132.70 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,960,000 บาท
 • Online Price 19,490,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana ELEMENT Bangna

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
GABLE235-19
235.00 ตร.ม./78.70 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 14,690,000 บาท
 • Online Price 12,850,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana @WORK Ladprao-Kaset Nawamin

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SOLD
B27
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,760,000 บาท
 • Online Price 18,290,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
B26
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,760,000 บาท
 • Online Price 18,290,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
B21
363.00 ตร.ม./27.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 19,670,000 บาท
 • Online Price 18,980,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท