เลือกโครงการในแบบคุณ

Nirvana DEFINE Srinakarin-Rama9

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
DEFINE350-130
350.00 ตร.ม./31.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,430,000 บาท
 • Online Price 16,650,000.00 บาท
 • จอง 15,000.00 บาท
DEFINE350 - 141
350.00 ตร.ม./31.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,430,000 บาท
 • Online Price 16,650,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
DEFINE230-162
230.00 ตร.ม./21.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 11,490,000 บาท
 • Online Price 9,990,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Rama9-Krungthep Kreetha

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
MIND-81
370.00 ตร.ม./83.70 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 37,700,000 บาท
 • Online Price 36,590,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
MIND-82
370.00 ตร.ม./90.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 39,570,000 บาท
 • Online Price 38,490,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
LUXE-88
470.00 ตร.ม./108.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 41,500,000 บาท
 • Online Price 37,490,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Bangna – Att U Park

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
MIND-25
370.00 ตร.ม./63.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 25,200,000 บาท
 • Online Price 23,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
LUXE-7
470.00 ตร.ม./95.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 36,000,000 บาท
 • Online Price 34,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
LUXE-9
470.00 ตร.ม./112.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 43,200,000 บาท
 • Online Price 39,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Rama2

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
REACH-97
289.00 ตร.ม./80.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,590,000 บาท
 • Online Price 21,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
REACH-96
289.00 ตร.ม./80.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 25,390,000 บาท
 • Online Price 21,900,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท
PRIDE-36
550.00 ตร.ม./89.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 40,490,000 บาท
 • Online Price 32,900,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท

Nirvana ICON Pinklao

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SANE-26
232.00 ตร.ม./142.70 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 35,970,000 บาท
 • Online Price 30,550,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
REACH-19
289.00 ตร.ม./132.70 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,960,000 บาท
 • Online Price 19,490,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana ELEMENT Bangna

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
GABLE235-19
235.00 ตร.ม./78.70 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 14,690,000 บาท
 • Online Price 12,850,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana @WORK Ladprao-Kaset Nawamin

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
B26
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,760,000 บาท
 • Online Price 18,290,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
B21
363.00 ตร.ม./27.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 19,670,000 บาท
 • Online Price 18,980,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท