สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชมบ้านตัวอย่าง...จากที่ไหนก็ได้

เข้าชม

เลือกโครงการในแบบคุณ

Nirvana DEFINE Srinakarin-Rama9

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SOLD
C63
230.00 ตร.ม./21.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 9,990,000 บาท
 • Online Price 8,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
B120
285.00 ตร.ม./30.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 13,650,000 บาท
 • Online Price 11,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
A131
350.00 ตร.ม./31.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 16,900,000 บาท
 • Online Price 14,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Rama9-Krungthep Kreetha

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SOLD
SPACE-40
300.00 ตร.ม./69.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 28,900,000 บาท
 • Online Price 23,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
MIND-42
370.00 ตร.ม./98.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 38,600,000 บาท
 • Online Price 29,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
LUXE-84
470.00 ตร.ม./107.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 46,300,000 บาท
 • Online Price 36,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Bangna – Att U Park

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SPACE-21
300.00 ตร.ม./54.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 21,100,000 บาท
 • Online Price 19,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
NICHE-33
317.00 ตร.ม./58.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 21,200,000 บาท
 • Online Price 20,500,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
LUXE-12
470.00 ตร.ม./83.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 35,800,000 บาท
 • Online Price 32,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Rama2

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SANE-86
232.00 ตร.ม./70.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 19,640,000 บาท
 • Online Price 17,280,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
KEEN55
311.00 ตร.ม./50.70 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 21,950,000 บาท
 • Online Price 19,750,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
PRIDE-33
550.00 ตร.ม./126.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 54,690,000 บาท
 • Online Price 49,220,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana ICON Pinklao

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
INSPIRATION-36
294.80 ตร.ม./100.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,330,000 บาท
 • Online Price 16,490,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
REACH-23
289.00 ตร.ม./100.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 31,950,000 บาท
 • Online Price 28,750,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
QUEST-24
365.00 ตร.ม./179.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 39,120,000 บาท
 • Online Price 35,200,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana ELEMENT Bangna

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
GABLE172-44
172.00 ตร.ม./51.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 10,070,000 บาท
 • Online Price 9,490,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
GABLE306-41
306.00 ตร.ม./75.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 16,110,000 บาท
 • Online Price 14,290,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
GABLE406-18
406.00 ตร.ม./127.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 24,260,000 บาท
 • Online Price 21,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana @WORK Ladprao-Kaset Nawamin

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
B27
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,760,000 บาท
 • Online Price 17,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
B44
363.00 ตร.ม./39.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 24,360,000 บาท
 • Online Price 23,000,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
S1
517.00 ตร.ม./64.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 55,850,000 บาท
 • Online Price 53,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

The MOST Itsaraphap

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
N206
23.36 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,120,000 บาท
 • Online Price 3,090,000.00 บาท
 • จอง 5,000.00 บาท
N504
23.36 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,440,000 บาท
 • Online Price 3,410,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท
N312A
29.24 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 4,390,000 บาท
 • Online Price 4,290,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท