เลือกโครงการในแบบคุณ

Nirvana DEFINE Srinakarin-Rama9

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SOLD
C63
230.00 ตร.ม./21.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 9,990,000 บาท
 • Online Price 8,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
B120
285.00 ตร.ม./30.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 13,650,000 บาท
 • Online Price 11,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
A131
350.00 ตร.ม./31.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 16,900,000 บาท
 • Online Price 14,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Rama9-Krungthep Kreetha

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SPACE-40
300.00 ตร.ม./69.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 28,900,000 บาท
 • Online Price 23,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
MIND-42
370.00 ตร.ม./98.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 38,600,000 บาท
 • Online Price 29,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
LUXE-84
470.00 ตร.ม./107.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 46,300,000 บาท
 • Online Price 36,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Bangna – Att U Park

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SPACE-21
300.00 ตร.ม./54.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 21,100,000 บาท
 • Online Price 19,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
NICHE-33
317.00 ตร.ม./58.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 21,200,000 บาท
 • Online Price 20,500,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
LUXE-12
470.00 ตร.ม./83.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 35,800,000 บาท
 • Online Price 32,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Rama2

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SOLD
SANE-86
232.00 ตร.ม./70.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 19,640,000 บาท
 • Online Price 16,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
REACH-94
289.00 ตร.ม./80.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,410,000 บาท
 • Online Price 18,500,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
SOLD
MOST47
418.00 ตร.ม./110.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 33,680,000 บาท
 • Online Price 28,680,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท

Nirvana ICON Pinklao

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
INSPIRATION-36
294.80 ตร.ม./100.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,330,000 บาท
 • Online Price 16,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
REACH-18
289.00 ตร.ม./130.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,780,000 บาท
 • Online Price 22,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
SANE-39
232.00 ตร.ม./102.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,980,000 บาท
 • Online Price 17,500,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana ELEMENT Bangna

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
GABLE172S-49
172.00 ตร.ม./57.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 11,420,000 บาท
 • Online Price 9,590,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
GABLE172-45
172.00 ตร.ม./60.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 11,900,000 บาท
 • Online Price 9,990,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
SOLD
GABLE235-39
235.00 ตร.ม./67.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 13,440,000 บาท
 • Online Price 11,990,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana @WORK Ladprao-Kaset Nawamin

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SOLD
B25
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,760,000 บาท
 • Online Price 17,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
SOLD
B17
363.00 ตร.ม./25.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 18,950,000 บาท
 • Online Price 18,100,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
SOLD
A29
452.00 ตร.ม./40.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 27,150,000 บาท
 • Online Price 26,000,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana @WORK Ramintra

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
A21
452.00 ตร.ม./36.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 25,740,000 บาท
 • Online Price 24,500,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

The MOST Itsaraphap

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
N206
23.36 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,120,000 บาท
 • Online Price 3,090,000.00 บาท
 • จอง 5,000.00 บาท
N504
23.36 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,440,000 บาท
 • Online Price 3,410,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท
SOLD
S301
28.69 ตร.ม./0.00 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 3,790,000 บาท
 • Online Price 3,770,000.00 บาท
 • จอง 10,000.00 บาท