เลือกโครงการในแบบคุณ

Nirvana DEFINE Srinakarin-Rama9

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
B120
285.00 ตร.ม./30.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 13,650,000 บาท
 • Online Price 12,990,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
B121
285.00 ตร.ม./30.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 13,650,000 บาท
 • Online Price 11,990,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
B146
285.00 ตร.ม./30.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 13,650,000 บาท
 • Online Price 12,990,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Rama9-Krungthep Kreetha

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SPACE-41
300.00 ตร.ม./69.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 28,900,000 บาท
 • Online Price 22,990,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
MIND81
370.00 ตร.ม./83.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 36,400,000 บาท
 • Online Price 29,990,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
LUXE-87
470.00 ตร.ม./115.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 46,700,000 บาท
 • Online Price 39,990,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Bangna – Att U Park

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
MIND-25
370.00 ตร.ม./63.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 25,200,000 บาท
 • Online Price 23,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
LUXE-12
470.00 ตร.ม./83.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 35,800,000 บาท
 • Online Price 32,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
SPACE-16
300.00 ตร.ม./64.60 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 23,900,000 บาท
 • Online Price 22,700,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana BEYOND Rama2

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SANE-86
232.00 ตร.ม./70.10 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 19,640,000 บาท
 • Online Price 17,480,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
LIVE-2
357.00 ตร.ม./88.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 39,670,000 บาท
 • Online Price 37,670,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท
PRIDE-1
550.00 ตร.ม./121.30 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 56,900,000 บาท
 • Online Price 53,900,000.00 บาท
 • จอง 100,000.00 บาท

Nirvana ICON Pinklao

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
SOLD
REACH-23
289.00 ตร.ม./100.20 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 31,950,000 บาท
 • Online Price 25,950,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
SANE-26
232.00 ตร.ม./142.70 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 35,970,000 บาท
 • Online Price 29,970,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
SOLD
QUEST-24
365.00 ตร.ม./179.80 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 39,120,000 บาท
 • Online Price 34,120,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท

Nirvana ELEMENT Bangna

ดูโครงการนี้ทั้งหมด
GABLE235-39
235.00 ตร.ม./67.40 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 13,440,000 บาท
 • Online Price 11,990,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
GABLE306-22
306.00 ตร.ม./79.90 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 16,510,000 บาท
 • Online Price 14,590,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท
GABLE406-18
406.00 ตร.ม./127.50 ตร.ว.
 • ราคาปกติ 24,260,000 บาท
 • Online Price 20,900,000.00 บาท
 • จอง 50,000.00 บาท